top of page

İplikçioğlu Hukuk Bürosu, Tüketici Hukuku alanında tüketicinin korunması hakkında kanun, borçlar kanunu, ve diğer ilgili yönetmelikler alanına giren konuların, tüketici hakem heyeti ve tüketici mahkemelerinde görülen ihtilaflı hususların çözümünde hizmet vermektedir.

Bu kapsamda müvekkillerine; alım satım sözleşmelerinin hazırlanması, Tüketici Hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi, tüketici hakem heyeti nezdinde yapılacak işlemlerin takibi, tüketicinin şikayetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi, satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmelerinin sağlanması ve protokole bağlanması, ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan tüketici ve ticaret mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü konularında etkin hukuki destek vermektedir.

bottom of page