top of page

Hayatın neredeyse her alanında bir etkisi, her anında bir karşılığı olan Ceza Hukuku, ticari hayat içinde de son derece önemli bir yere sahiptir. Ticari hayatın içinde karşılaşılan veya doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen çok sayıda suç ve bu suçlara özgü cezai yaptırım bulunmaktadır. Üstelik, ticari ceza kapsamında yer alan suç ve cezai yaptırımların kapsamı her geçen gün artmaktadır.

Bu doğrultuda Ticari Ceza Hukuku en klasik tanımından hareketle hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, belgede sahtecilik, rüşvet ve zimmet gibi suçların yanında, ticari hayatın büyümesi ve gelişmesiyle doğru orantılı olarak özellikle ticaret şirketlerinin, şirket yöneticilerinin ve beyaz yakalı çalışanların karşı karşıya kalması muhtemel haksız rekabet, sermaye piyasası ve bankacılık suçlarını da kapsar duruma gelmiştir.

İplikçioğlu Hukuk Bürosu kırk yıllık deneyimi ile Ticari Ceza Hukuku alanında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır.

bottom of page