top of page

İplikçioğlu Hukuk Bürosu, Ticaret Hukukunun genel kavramları arasında yer alan tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret ünvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelik, ticaret ortaklıkları ve sigortacılık alanlarında danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir.

Kıymetli evrak, poliçe, bono, çek ve emtia senetleri, taşıma senetleri ile ilgili dava takibi ile icra takibi süreçleri başlıca uzmanlık alanlarımızdandır.

bottom of page