top of page

Hukuk Büromuz farklı iştigal konularında faaliyet gösteren yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiliklere Sözleşmeler Hukuku alanında ihtiyaç duyduğu her türlü hukuki desteği sağlamaktadır.

Sözleşmeler Hukuku kapsamında hukuk büromuzun hizmetleri arasında, tarafların iradelerinin sözleşmeye ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak yansıtılarak hukuki temeli sağlam olan sözleşmesel ilişkinin kurulması ve yürütülmesi yer almaktadır.

bottom of page