top of page

İplikçioğlu Hukuk Bürosu farklı iştigal konularında faaliyet gösteren yerli ve yabancı tüzel kişiliklere Şirketler Hukuku alanında ihtiyaç duyduğu her türlü hukuki desteği sağlamaktadır.

Hukuk Büromuz, Şirketler Hukuku alanında kurumsal hukuki danışman olarak; şirket kuruluşu, şirket yönetimi,

şirket pay devirleri, şirket devralma ve birleşmeleri, şirket tür değişiklikleri, şirket sermaye arttırımları ve şirket özelleştirme işlemleri dahil birçok farklı konuda hizmet vermektedir.

Büromuz, şirketlerin taraf olduğu her konudaki sözleşmeyle ilgili, özellikle önleyici hukuk hizmeti kapsamında hukuki ve ticari ve risk analizi yaparak bu sözleşmelerin müzakeresi ile düzenlenmesi hususunda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

 

Şirketlerin taraf olduğu her türlü uyuşmazlığa ilişkin davaların takibi ile şirket alacaklarının tahsili büromuzun hizmet verdiği başlıca alanlardır.

bottom of page