top of page

Ticari hayatın kendine münhasır koşulları özel mevzuatlarla düzenleniyor olsa da, Sermaye Piyasası Hukukuna tabi şirketlerin uyması gereken kurallar çok daha ayrıntılı ve katı bir biçimde düzenlenmiştir.

Bu doğrultuda, ilgili şirketlerin herhangi bir zarara uğramamak adına, özel mevzuatlara hakim hukukçulardan danışmanlık desteği almaları hayati öneme sahiptir. 


İplikçioğlu Hukuk Bürosu, sahip olduğu tecrübeyle müvekkillerine sermaye piyasası araçlarına ilişkin her türlü hukuki desteği sağlamakta; Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketlerin faaliyetlerinin, ilgili yasal düzenlemelere uygunluğunun denetimi hususunda da hukuki danışmanlık vermektedir.  

bottom of page