top of page

Günümüz teknolojisinde kitle iletişim araçlarının toplumlar üzerinde yarattığı etkinin önemi tartışılmazdır. Matbaanın kuruluşu ile başlayan tarihsel süreçte medya, yazılı basının yanında radyo, televizyon ve internet aracılığıyla kitlelere her türlü bilgi ve gelişmeyi yakından takip imkanı sağlamakta; ancak bu durum da medya hizmet sağlayıcılarının ciddi bir denetim altında hizmet vermesi sonucunu doğurmaktadır.

Bu durum, medya kuruluşlarının bir yandan yetkili makam ve mercilerce sürekli bir biçimde denetlenmesi sonucunu, bir yandan da okuyucu, dinleyici ve izleyicilerin her türlü basın ve yayın hizmetine karşı gerekli hukuki yollara başvurabilmesi imkanını beraberinde getirmiştir.

Kurulduğu günden bu yana birçok medya kuruluşuna hukuki danışmanlık hizmeti veren İplikçioğlu Hukuk Bürosu, medya kuruluşlarının yayın hizmet ve politikaları ile faaliyetlerinin hukuki yönden denetimi, kişilik haklarının ihlalinden bahisle ortaya çıkan hukuki ve cezai uyuşmazlıkların çözümü, cevap ve düzeltme hakkının değerlendirilmesi ve bunların mahkemeler nezdinde takibi, 5651 sayılı kanun çerçevesinde erişim ve içerik sağlayıcılarının hukuki sorumluluğunun belirlenmesi konularında, engin bilgi birikimi ve tecrübesiyle dava ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir.

Bu şekilde medya kuruluşlarının uyuşmazlıklar ve yaptırımlarla karşı karşıya kalmasının önüne geçilmesi, ihtilafın ortaya çıkması halinde ise sürecin müvekkili lehine yönetimi ve yine medya kuruluşlarının faaliyetlerini hukuki riskten arınarak gerçekleştirmesi hedeflenmektedir.

bottom of page