top of page

İplikçioğlu Hukuk Bürosu, hukuk sistemi içerisinde bir çok usule tabi olan İdare Hukuku alanında tüm müvekkillerine norm ve usüllere dikkat edilerek danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu çerçevede tüm müvekkillerini İptal ve Tam Yargı Davaları kapsamında idari yargıda temsil eder.

Bununla birlikte, müvekkillerinin ihtiyaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası idari merciler nezdinde akdedilecek olan sözleşmeler, alınacak ruhsatlar kapsamında her türlü hukuksal problemler Hukuk Büromuz tarafından giderilmektedir.

bottom of page