top of page

Günümüzde gerek ticari işletmeler gerekse şahıslar nezdinde Fikri ve Sınai Haklara verilen önem ciddi bir hızla artmaktadır.

Bu doğrultuda, İplikçioğlu Hukuk Bürosu Fikri ve Sınai alandaki emeklerini hukuki koruma kapsamına almak isteyen yerli ve yabancı müvekkillerine özellikle marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarımlara ilişkin olarak vermiş olduğu hukuki danışmanlığın yanında, iptal ve hükümsüzlük davaları ile fikri ve sınai haklara tecavüzden ve haksız rekabetten kaynaklanan tazminat davalarına ilişkin olarak da hukuki destek sağlamaktadır.

bottom of page