top of page

Ülkemiz, coğrafi konumu da dikkate alındığında sahip olduğu denizleri ve limanları ile deniz üzerinde yürütülen ticarette, özellikle deniz taşımacılığında günden güne gelişmektedir.

 

Bu doğrultuda, kara taşımacılığının kimi zaman alternatifi, kimi zaman da tamamlayıcısı olan deniz taşımacılığı, özellikle uluslararası ticaret içinde son derece önemli bir yer edinmiştir.

 

İplikçioğlu Hukuk Bürosu müvekkillerine çarter partiler ve konşimentolardan kaynaklanan uyuşmazlıkların yanında, yük hasarları, kurtarma ve römorkaj hizmetlerinden doğan uyuşmazlıklarla ilgili olarak da hizmet sağlamaktadır.

bottom of page