top of page

Toplumsal disiplinin sağlanması ve bireylerin bir arada, düzen içerisinde yaşayabilmesi adına devlet tarafından bir takım kurallar öngörülmüş ve bu kurallara uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar belirlenmiştir.Anılan bu kurallar ve yaptırımlar Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında inceleme konusu edilmektedir.

 

Kırk yılı aşkın süredir Ceza Muhakemesinin gerek teorik gerekse de pratik anlamda bilfiil içinde olan İplikçioğlu Hukuk Bürosu, yıllara dayanan tecrübesi ve bilgi birikimiyle, sovuşturma ve kovuşturma aşamalarından infaz sürecine kadar, gerek müşteki gerekse de şüpheli veya sanık konumunda bulunan müvekkillerine hukuki destek vermekte ve süreci titizlikle takip etmektedir.

bottom of page