top of page

Genel yapısı gereği Birleşme ve Devralmalar hukukun birden fazla alanını kapsamaktadır. İplikçioğlu Hukuk Bürosu, hukukun birçok alanında sahip olduğu tecrübe ile yerli ve yabancı tüzel kişiliklerin birleşme ve devralmalarında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Hukuki danışmanlık hizmeti, Niyet mektubunun gönderildiği müzakere öncesi safhadan, hisse alım satım sözleşmesi ve hisse taahhüdü-iştirak sözleşmesi ile hissedarlar arasındaki ilişkiyi düzenleyen hissedarlar sözleşmesinin müzakeresi safhası dahil, bunların imzası, yasal izinlerin alınması ve kapanış safhalarını kapsamaktadır.

bottom of page