top of page

Gelişen dünyayla paralel olarak yakın geçmişte ortaya çıkan Bilişim Hukuku, en genç ve dinamik hukuk dallarından biridir. Bilişim Hukukunun doğası gereği diğer birçok hukuk dalıyla da bağlantısı bulunmaktadır.

İplikçioğlu Hukuk Bürosu da, gerek B2B  (İşletmeden İşletmeye) ve B2C (İşletmeden Tüketiciye) sözleşmelerin hazırlanması gibi E-Ticaret Hukuku, gerekse de internet ortamında yapılan yayınlar yoluyla işlenen suçlara ilişkin ceza hukuku alanında müvekkillerine hukuki hizmet vermektedir.

bottom of page