top of page

Günümüz ekonomi sistemlerinin temelinde bankalar ve diğer finans kuruluşlarının rolü son derece önemlidir. Bu nedenle de banka ve finans kuruluşları farklı, katı ve ihtisas gerektiren yasal düzenlemelere tabi tutulmaktadır.

 

İplikçioğlu Hukuk Bürosu, kırk yıllık engin bilgi birikimi ve tecrübesi ile farklı hukuki yapılara sahip birçok banka ve finans kuruluşunun bankacılık işlem ve faaliyetlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti sunmakta ve yine yargılama süreçlerini takip etmektedir. 

bottom of page