top of page

İplikçioğlu Hukuk Bürosu, Aile Hukuku ile ilgili doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda müvekkillerine uzman avukatları vasıtasıyla etkin ve çözüm odaklı hizmet sunmaktadır.

Bu kapsamdaki hizmetlerin bazıları şunlardır;

  • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi,

  • Evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması ve bu konuda danışmanlık sağlanması,

  • Boşanma davalarında nafaka, müşterek çocukların velayeti,maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi,

  • Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk mallar davalarının takibi ile evlat edinme işlemleri,

  • Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki destek,

  • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi,

  • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözümü,

  • Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi.

bottom of page