7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımı ile yürürlüğe girmiş olup, bu kapsamda işbu çalışma kasamında aşağıda belirtilen başlıkların detaylı incelemesine yer verilmiştir.


I. Değerli Konut Vergisinin Tanımı
II. Değerli Konut Vergisinin Mükellefleri ve Muafiyete Tabi Olanlar
III. Konutların Değer Tespiti ve Tebliği
IV. Verginin Beyanı, Süresi ve Ödeme Yeri
V. İhtirazi Kayıtla Beyan Süreci
VI. İtiraz ve Yargı Yolu
 

I. Değerli Konut Vergisi Tanımı
Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi de...

Please reload