Birçok önemli düzenlemeyi içeren ve “torba yasa” olarak adlandırılan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 05.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanun ile birçok vergi ve uygulama düzenlemesi içeren hükümler kapsamında; taşınmazlar öznelinde yapılan değişikliklerle daha evvel kamuoyunda yankı uyandıran ve tartışmaya sebep olan Emlak Vergisi hususunda belirsizlik de ilgili kanun ile sonlanmış olup, Kurumlar Vergisi hakkında yeni düzenlemeler yürürlüğe girmiş oldu.

Emlak Vergisi: Taşınmaz Maliklerinin Ödeyeceği Vergiye Esas Olacak Metrekare Birim Değeri Hakkında...

Please reload